Paisatges d'artistes

Francesc Fontbona ens fa veure en el seu documentat llibre “El paisatgisme a Catalunya” (Ed. Destino1979) que la història del paisatgisme català és una cosa molt pròxima a una història de la pintura catalana moderna. Efectivament, la major part dels artistes catalans s’han vist atrets per aquesta temàtica, mentre que els grans artistes de la resta d’Espanya, amb l’excepció de Carlos de Haes (que era belga) destacaven en d’altres temàtiques com la pintura històrica. Aquí, fins fa poc temps, es veia com una mena de “peculiaridad regional”. Fins i tot Bernardino de Pantorba va escriure el llibre “Los paisajistas catalanes”( Cía. Bibliográfica Española) l’any 1975. Aquesta visió de la terra i el mar com a protagonista de la comunicació plàstica, només va ser compartida per l’escola de Mallorca, i en menor mesura pels valencians, especialment pels que varen venir aquí. Us oferim doncs una exposició d’un conjunt de visions molt locals, però amb la inequívoca voluntat que té sempre l’Art d’esdevenir universal. Creiem que molts dels artistes que hi podreu veure mereixen ser admirats a tot el món: Baixeras, Barceló, R. Benet, J. Berga, Bosch Roger, Domènec Carles, Gimeno, Grau Sala, Martí Alsina, Matilla, Mir, Meifrèn, Mercadé, Nogués, O. Sacharoff, Sunyer, Torrescassana, Urgell… són alguns dels noms que han expressat el seu amor al paisatge a través de gravats, dibuixos, pintures…
Producte afegit a la llista de desitjos