Serra de Rivera. Retrospectiva com a gravador

El 17 de setembre passat, commemoràvem discretament els 14 anys de la inauguració de la galeria i els 45 de la meva dedicació professional al món de lʼart com a galerista. Per això, he volgut oferir una exposició dʼun dels artistes que vaig presentar en la meva etapa de marxant dʼArt. Em refereixo a Serra de Rivera. Aquesta mostra, entronca de manera especial amb lʼesperit que ha anat impregnant lʼhistorial de la galeria, ja que he fet sempre una defensa del gravat de qualitat; i la producció dʼaquest artista, també en aquest apartat, resulta exemplar. La mostra consisteix en 30 obres realitzades en diferents tècniques calcogràfiques i litogràfiques creades al llarg dels anys. Són exemplars realitzats entre 1967 - tenia 21 anys i era ajudant dʼOller Pinell a la Facultat de Belles Arts - i 1998 any en què va abandonar aquesta especialitat per dedicar-se exclusivament a la pintura i a lʼensenyament. Moltes de les obres que presentem foren editades pel mateix artista. Detallem la previsió i la realitat del tiratge que, sovint no coincideix. Gràcies a la meticulosa ordenació de la seva llibreta, sabem que dʼobres numerades a 50 o 60 exemplars, només seʼn varen estampar 6 o 10 còpies; a les fitxes tècniques ho fem constar. Creiem que aquesta és una exposició bàsica per poder conèixer tota lʼevolució creativa dʼaquest artista.
Producte afegit a la llista de desitjos