Francesc Mestre Bas - Foto: Dani Aznar

Francesc Mestre (1941-2023) va ser un galerista i publicista català que des del 1970 va dirigir diverses galeries d'art a Barcelona, com ara la Sala Adrià i la galeria René Metras. L’any 2001 va fer el pas d’obrir el seu propi espai, la Galeria Francesc Mestre Art, a Enric Granados 28.

Francesc con Erwin Bechtold y René Metrás

L'any 2011, poc abans de la seva reconversió digital, la galeria d'en Francesc Mestre va celebrar el seu desè aniversari amb una exposició commemorativa que amb el títol de "10 ANYS I UNS DIES" reunia, al menys, una obra de cada un dels artistes exposats individualment al llarg de la primera dècada del mil·leni. Amb motiu d'aquell aniversari, el prestigiós historiador de l'art, Francesc Fontbona, va publicar a la revista EL TEMPS el següent article titulat "És hora de parlar de Francesc Mestre" on es descriu la trajectòria fins aleshores de la galeria i del seu galerista amb aquestes paraules:

Francesc y Lluis Bassat con, entre otros, Salvador Dalí(...) Francesc Mestre, el galerista, té una llarga trajectòria lligada a l'art contem­porani, a través de galeries que els anys 60 i 70 varen tenir molt pes en el desvet­llament d'una nova sensibilitat artística al nostre país, com l'Adrià o la René Metras. Aleshores, però, el seu nom només era en la ment dels habituals d'aquestes sales d'art o del món de les galeries barcelonines. Aquest historial n'ha fet un gran coneixedor no sols de l'art català del segle XX en l'aspecte estètic, sinó també de les seves implica­cions sociològiques, i naturalment de les circumstàncies, no sempre innocents, que han presidit la imposició i la difusió de gustos i noms. Mestre atresora unes vivències molt directes de fets i actituds que ajudarien a conèixer i interpretar l'evolució del món artístic nostre des de la postguerra ençà, i per això si algun dia es decidís a escriure el seu llibre, aquell que pel que sembla encara ni tan sols ha planejat, ens oferiria un document magnífic, no d'anècdota, sinó -com diria Eugeni d'Ors- de categoria.

Francesc Mestre con Joan MiróÉs d'ençà que obrí galeria pròpia que s'orientà en aquest sentit més especi­alitzat en petits formats, però en canvi d'un abast estilístic i cronològic molt més ampli, i la seva tasca aviat esde­vingué molt notable per a fer entrar en el món de l'art molts que fins aleshores no gosaven fer el pas d'adquirir peces perquè segurament les trobaven poc assequibles econòmicament o, fins i tot, perquè no es veien amb cor de passar la barrera que hi ha entre l'estatus del simple visitant d'una galeria i el del cli­ent actiu. Les dimensions de la galeria Francesc Mestre, el fet d'estar a peu de carrer i l'esforç que el seu propietari ha fet posant els seus quadres a uns preus raonables -fins i tot algun cop ha orga­nitzat a la galeria un outlet artístic- han contribuït molt a desvetllar en afeccio­nats fins aleshores tímids una incipient activitat de col·leccionistes.

Francesc Fontbona ffontbon@bnc.cat

A la Galeria Francesc Mestre Art hi trobareu obres de molts dels artistes que han donat personalitat a la Història de l’Art del nostre País. Ens hem especialitzat en descobrir‐les, dignificar‐les, i posar‐les a l’abast de totes les persones amb sensibilitat.

Serveis

  • Taxacions: per assegurances, testamentàriess, etc...
  • Assesorament integral: dictàmens, restauració, conservació, enmarcació, certificacions.
  • Facilitats de pagament
  • Garanties
  • Recerca d'obres
  • Recerca de documentació
  • Dedicació personalitzada.
  • Obres importants a preus assequibles

¿Qué us oferim?

+0
Categories
+0
Obres
+0
Comandes
Producte afegit a la llista de desitjos